Wyniki głosowań:

XVI Sesja w dniu 24 września 2019

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (1)
Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (3)
Teresa Bąk, Anna Matracka, Andrzej Zawistowski

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”.
Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (3)
Teresa Bąk, Anna Matracka, Andrzej Zawistowski

3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały. 
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (3)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Marek Bańburski, Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (3)
Teresa Bąk, Anna Matracka, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (3)
Teresa Bąk, Anna Matracka, Andrzej Zawistowski

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (3)
Teresa Bąk, Anna Matracka, Andrzej Zawistowski

5. Zamknięcie obrad.