OŚGK.271.44.2019.JB(8)

Protokół

z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843/

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług polegających na całodobowej interwencji ds. zwierząt łownych wraz z usługą schwytania dzikich i innych gatunków łownych, które wtargną na tereny publiczne gminy Raszyn  w 2020 roku.” 

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia.

                   wynosi  netto          24 486,11  PLN    tj.   5 678,99  EURO

                           brutto           26 445,00  PLN    tj.   6 133,31  EURO

                                              VAT 8%

 

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w dniu 27.12.2019r. w zakładce Zamówienia Publiczne- Przetargi- Ogłoszenia poniżej 30 000 euro- Ogłoszenia. Termin składania ofert do dnia 10.01.2020r.

 

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.01.2020r. wpłynęły dwie oferty złożone osobiście   w biurze obsługi mieszkańców:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji dni/tyg.

1.

Fundacja Animal Rescue Poland

ul. Jana III Sobieskiego 72 lok B

00-349 Warszawa

 

24 000,00

 

31.12.2020 r.

2.

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno, ul. Słoneczna 37

05-505 Prażmów

 

22 680,00

 

31.12.2020 r.

 

 

5. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Nazwa Wykonawcy/adres: Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk  Wągrodno,  ul. Słoneczna 37,     05-505 Prażmów

Cena brutto: 33 000,00 zł

Termin realizacji – do dnia 31.12.2020r.

 

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu wpłynęły dwie  oferty. Oferta firmy Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów była najkorzystniejsza pod względem cenowym.

 Wykonawca odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu i przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.