Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/185/2020
RADY GMINY RASZYN
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a w związku z art. 6i ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6q ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 27,50 zł miesięcznie za mieszkańca.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 72 zł miesięcznie za mieszkańca.

§ 3.

Na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za pojemnik lub kontener z odpadami komunalnymi:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L) - 2,95 zł
2) pojemniki na odpady o pojemności 110/120 litrów (L) - 5,41 zł
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L) - 11,81 zł
4) pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów (L) - 17,72 zł
5) pojemniki na odpady o pojemności 550 litrów (L) - 27,08 zł
6) pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów (L) - 32,50 zł
7) pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów (L) - 37,91 zł
8) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L) - 54,17 zł
9) kontenery o pojemności 5 m3 (KP 5) - 246,22 zł
10) kontenery o pojemności 7 m3 (KP 7) - 344,71 zł
11) kontenery o pojemności 10 m3 (KP 10) - 492,45 zł
12) kontenery o pojemności 30 m3 (KP 30) - 1477,36 zł

§ 4.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższoną na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za pojemnik lub kontener z odpadami komunalnymi:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L) - 5,90 zł
2) pojemniki na odpady o pojemności 110/120 litrów (L) - 10,82 zł
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L) - 23,62 zł
4) pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów (L) - 35,44 zł
5) pojemniki na odpady o pojemności 550 litrów (L) - 54,16 zł
6) pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów (L) - 65,00 zł
7) pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów (L) - 75,82 zł
8) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L) - 108,34 zł
9) kontenery o pojemności 5 m3 (KP 5) - 492,44 zł
10) kontenery o pojemności 7 m3 (KP 7) - 689,42 zł
11) kontenery o pojemności 10 m3 (KP 10) - 984,90 zł
12) kontenery o pojemności 30 m3 (KP 30) - 2954,72 zł

§ 5.

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 50 % opłaty o której mowa w § 2.

§ 6.

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,10 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca miesięcznie.

§ 7.

Traci moc uchwała nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6371) .

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Gminy Raszyn, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 r.

Załączniki

Uzasadnienie (180.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-01-17 14:17:10
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-01-17 14:35:31
Ostatnia zmiana:2020-01-17 14:35:47
Ilość wyświetleń:225

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij