Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY RASZYN z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie do reprezentowania Gminy Raszyn podczas realizacji projektu pn. "Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 3 stycznia 2020 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie do reprezentowania Gminy Raszyn podczas realizacji projektu pn. „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Raszyn udziela Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie Pani Hannie Pasterskiej pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Raszyn w sprawie realizacji projektu pn. „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”, numer umowy RPMA.10.01.04-14-c469/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w zakresie:

1)     czynności związanych z zatrudnianiem nauczycieli w ramach godzin dodatkowych zgodnie z art. 35a ustawy Karta Nauczyciela lub nauczycieli zewnętrznych na podstawie Kodeksu pracy, niezbędnych do realizacji Zadania 1 – Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse oraz edukacyjne i rozwojowe dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zadania 2 – oferta specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wsparcie pedagogów specjalnych, ww. projektu;

2)     ponoszenia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli, wynikających z ich zatrudnienia określonego w pkt 1);

3)     ponoszenia wydatków związanych z zapewnieniem realizacji projektu w tym zadanie 3 – doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zadanie 4 zakupem środków trwałych oraz zadanie 5 – zakupem sprzętu do zajęć dodatkowych oraz kosztów pośrednich;

4)     prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, w ramach ww. projektu;

5)     nadzoru nad dokonywanymi wydatkami, prowadzonymi w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego w ramach realizacji projektu;

6)     podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji ww. projektu;

7)     prowadzenia i nadzorowania wszystkich czynności dotyczących prawidłowej realizacji ww. projektu przez Przedszkole.

 

§ 2

1.      Pełnomocnictwa udziela się na okres zajmowania stanowiska Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji projektu.

2.      Pełnomocnictwo może być cofnięte w każdej chwili.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

ZARZĄDZENIE_nr_5 (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2020-01-20 16:58:57
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2020-01-20 17:00:10
Ostatnia zmiana:2020-01-20 17:00:14
Ilość wyświetleń:92
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij