Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 07 lutego 2020 roku

Raszyn, dnia 07.02.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z pismem Wójta Gminy Raszyn z dnia 07.02.2020 roku, numer KZ.0003.3.2020 w którym zamiast odpowiedzi na pytania zawarte w mojej interpelacji z dnia 24 stycznia 2020 roku zawarta jest tabela nie stanowiąca odpowiedzi na pytania, zmuszony jestem do ponownego złożenia niniejszej interpelacji.

Rada Gminy Raszyn corocznie uchwała budżet gminy, w którym zawarte są znaczne wydatki, ponoszone przez gminę Raszyn na działalność Centrum Sportu Raszyn. Dodatkowo instytucja ta uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności dochody, które odprowadzane są do budżetu gminy Raszyn.
Kwestia ponoszenia wydatków oraz uzyskiwania dochodów przez Centrum Sportu Raszyn, które mają istotny wpływ na budżet gminy Raszyn jest sprawą o istotnym znaczeniu dla gminy, a zatem niniejsze pismo wyczerpuje warunek określony w Ustawie o samorządzie gminnym dla interpelacji.

W związku z powyższym na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji w poniższym zakresie:  

 1. Jakie były łączne dochody Centrum Sportu Raszyn w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; Jakie były łączne dochody Centrum Sportu Raszyn w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 2. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytuły opłat za korzystanie z basenu od osób fizycznych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 3. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytuły opłat za korzystanie z basenu od osób prawnych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych podmiotów z podaniem kwoty dochodów;
 4. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 5. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom prawnym w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych podmiotów z podaniem kwoty dochodów;
 6. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w zajęciach cyklicznych, organizowanych przez CSR w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych zajęć z podaniem kwoty dochodów;
 7. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn od osób prawnych z tytułu uczestnictwa w zajęciach cyklicznych, organizowanych przez CSR w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych zajęć z podaniem kwoty dochodów;
 8. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w przedsięwzięciach (sprzedaż biletów), organizowanych przez CSR w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych przedsięwzięć z podaniem kwoty dochodów;
 9. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu reklam w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 10.  Jakie były inne dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych dochodów z podaniem kwoty dochodów;
 11. Jakie były inne dochody Centrum Sportu Raszyn od osób prawnych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych dochodów z podaniem kwoty dochodów;

PONOWNIE wnoszę o udzielenie mi konkretnych odpowiedzi na powyższe pytania, bez przesyłania mi zestawień lub innych załączników.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


 

                                                                         Raszyn 21.02.2020

KZ.0003.5.2020     

 

 

                                                                                        Andrzej Zawistowski

                                                                             Radny Gminy Raszyn

 

W odpowiedzi na przesłaną interpelację z dnia 7 lutego 2020 roku dotyczącą pytań związanych z polityką dochodów prowadzoną w Centrum Sportu Raszyn w Raszynie, poniżej przedstawiam odpowiedzi w zakresie poruszonych w interpelacji pytań:

Odpowiedź na pytania od 1 do 8:                                                                                                                         

ad.1

Łączne dochody Centrum Sportu Raszyn w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019 wyniosły:

1 912 717,80 zł.

ad.2

Dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu opłat za korzystanie z basenu od osób fizycznych w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019 wyniosły: 1 178 563,54 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z hali od osób fizycznych w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019

wyniosły : 224 969,39 zł.

ad.3

Dochody Centrum Sportu Raszyn za korzystanie z basenu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń, w tym nie posiadających osobowości prawnej w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019r  wyniosły:356 212,50 zł. Jednocześnie Centrum Sportu Raszyn informuje, iż nie ma możliwości wydzielenia i policzenia dochodów wyłącznie od osób prawnych. Z uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych brak możliwości wskazania danych tych podmiotów. Szczegółowe zestawienie z podziałem na podmioty przedstawiono przy piśmie z dnia 07.02.2020 r.

ad.4

Dochody Centrum Sportu Raszyn  z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019r wyniosły: 42 508,12 zł.

ad.5

Dochody Centrum Sportu Raszyn  z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, organizacjom i stowarzyszeniom, w tym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019r wyniosły: 110 464,25 zł. Jednocześnie Centrum Sportu Raszyn informuje, iż nie ma możliwości wydzielenia i policzenia dochodów wyłącznie od osób prawnych. Z uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych brak możliwości wskazania danych tych podmiotów. Szczegółowe zestawienie z podziałem na podmioty przedstawiono przy piśmie z dnia 07.02.2020 r.

ad.6 i 7

Dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń, w tym nie posiadających osobowości prawnej z tytułu uczestnictwa w zajęciach cyklicznych w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019r zawarte są w pkt.ad.2 i ad.3 . Szczegółowe zestawienie z podziałem na podmioty przedstawiono przy piśmie z dnia 07.02.2020 r.

ad.8

Centrum Sportu Raszyn nie posiada żadnych dochodów ze sprzedaży biletów. Dotychczas żadna z organizowanych przez CSR imprez nie była biletowana.

Odpowiedź na pytanie 9:

Centrum Sportu Raszyn nie ma żadnych dochodów z tytułu reklam w okresie od 01.01.2019 do 30.11.2019r.

Odpowiedź na pytanie 10:

Centrum Sportu Raszyn nie ma żadnych dochodów od osób fizycznych innych niż w powyższych odpowiedziach.

Odpowiedź na pytanie 11:

Centrum Sportu Raszyn nie ma żadnych dochodów od osób prawnych innych niż w powyższych odpowiedziach.

 

          

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-02-10 14:01:57
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-02-10 14:12:55
Ostatnia zmiana:2020-02-21 13:01:10
Ilość wyświetleń:268

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij