Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 12 lutego 2020 roku

Raszyn, dnia 12.02.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku ze znacznym wzrostem opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest podjęcie działań, zmierzających do uszczelnienia systemu opłat. W chwili obecnej na terenie naszej gminy zamieszkuje wielu obcokrajowców, a statystyki pozwalają wysnuć wniosek, że nie są te osoby zgłaszane przez właścicieli lokali w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka sytuacja powoduje, że koszty odbioru nieczystości stałych za osoby niezadeklarowane ponoszą uczciwi mieszkańcy gminy. Jedną z form weryfikacji danych zawartych w deklaracjach jest porównanie danych o ilości osób zamieszkujących daną posesję z danymi Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Obcokrajowiec wnioskujący o kartę pobytu zobowiązany jest złożyć w urzędzie umowę najmu mieszkania, potwierdzenie zameldowania na terenie Polski, potwierdzenie prawa własności na lokal mieszkalny w Polsce lub zaświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania.
W związku z powyższym proszę o udzielenie mi informacji, czy do chwili obecnej Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o udzielenie informacji o obcokrajowcach, mieszkających na terenie gminy Raszyn wraz z podaniem konkretnych adresów zamieszkania. Jeżeli takie działanie nie zostało podjęte, to czy zostanie ono podjęte w najbliższym czasie. Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 26.02.2020 r.

ZO.0003.1.2020.SS(2)

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Radnego Gminy Raszyn z dnia 12.02.2020 r.

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 12.02.2020 r. informuję, iż dane o mieszkańcach zameldowanych na terenie Gminy Raszyn, w tym osobach posiadających inne od polskiego obywatelstwo, są na bieżąco pozyskiwane z Referatu Spraw Obywatelskich. Okresowo prowadzona jest analiza danych w związku ze zmianami w spisie wyborców, a także w związku z nowymi meldunkami, niezależnie od narodowości mieszkańca.
Część zameldowań dokonywana jest w budynkach pełniących funkcję hotelową. W związku z tym, iż Rada Gminy Raszyn nie zdecydowała się, na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomości te nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. Pod niektórymi adresami, w związku z wykonywaniem takiej działalności, na stałe lub czasowo, zameldowanych jest blisko 100 osób, które zgodnie z oświadczeniami właścicieli, mają odpady odbierane w ramach umów zawieranych przez firmy prowadzące działalność hotelową.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
W związku z powyższym Urząd Gminy Raszyn nie występował do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdyż niezbędne informacje o zbliżonej wartości merytorycznej są możliwe do pozyskania bez występowania do ww. instytucji.

Otrzymuje

  1. Adresat
  2. a/a
  3. Rada Gminy Raszyn w/m.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-02-13 14:17:08
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-02-13 14:20:17
Ostatnia zmiana:2020-02-26 10:28:40
Ilość wyświetleń:472

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij