Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 17 marca 2020 roku

Raszyn, dnia 17.03.2020 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

 1. Wyposażenie ruchome (meble, aparaty i sprzęt medyczny) budynku ośrodka zdrowia przy ul. Poniatowskiego 18A w Raszynie zostało na podstawie zawartej w dniu 02.01.2020 roku umowy dzierżawy przekazane Centrum Medycznemu Judyta Sp. z o.o. do dnia 31 marca 2020 roku.
  W związku z powyższym wnoszę o udzielenie następujących informacji:
  • dlaczego odstąpiono od procedury przetargowej przy dzierżawie gminnego majątku.
  • jaka była wartość przekazanego sprzętu i wyposażenia według stanu na dzień 01.01.2016 r.
  • jaka była wartość przekazanego sprzętu i wyposażenia według sporządzonego operatu szacunkowego, określającego jego wartość rynkową.
  • jaką miesięczną należność zobowiązane jest płacić Centrum Medyczne Judyta sp. z o.o. z tytułu ww. umowy dzierżawy.
 2. Ponieważ umowa dzierżawy ww. wyposażenia ruchomego została zawarta do dnia 31 marca 2020 roku, wnoszę o udzielenie następujących informacji:
  • czy został przygotowany przetarg na dzierżawę sprzętu i wyposażenia budynku ośrodka zdrowia.
  • czy została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia ww. przetargu.
  • kiedy zostanie opublikowane ogłoszenie o przetargu na dzierżawę ww. sprzętu i wyposażenia.
  • kiedy nastąpi rozstrzygnięcie ww. przetargu.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


GNR.6845.9.2020.AW

Raszyn, dnia 30.03.2020 r.

 

 

 

Radny Gminy Raszyn

Andrzej Zawistowski

 

 

Wójt Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.03.2020 r.,  które wpłynęło w dniu 17.03.2020 r. niniejszym wskazuje, iż:

 

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie nr 1:

 

1. Żaden przepis prawa nie obliguje Wójta Gminy Raszyn do stosowania procedury przetargowej w przypadku oddania w dzierżawę rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Raszyn. Procedura taka może być zastosowana, lecz nie jest ona obligatoryjna. W przedmiotowej sprawie została zawarta umowa dzierżawy na okres 3 miesięcy do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wartość przekazanego w ramach umowy dzierżawy sprzętu oraz wyposażenia, zgodnie z dokumentacją księgową po amortyzacji, wynosiła 0 zł.

3. Według sporządzonego operatu szacunkowego, wartość rynkowa wyposażenia zgodnie z operatem szacunkowym wynosi: 309.052,20 zł netto,

4. Czynsz  netto ustalony w umowie dzierżawy  wynosi 2.200,00  zł za jeden miesiąc.

 

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie nr 2:

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego stanowiącego własność Gminy Raszyn, z przeznaczeniem na wykorzystanie do prowadzenia działalności leczniczej na terenie Gminy Raszyn, ustalenia regulaminu przetargu, regulaminu pracy komisji przetargowej i jej składu, został ogłoszony przetarg, w którym został wyznaczony termin składania ofert na dzień 27 marca 2020 roku do godz. 1400,

2. W związku z wydanym przez Ministra Zdrowia  rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522) i tym samym brakiem możliwości przeprowadzenia czynności przetargowych  w dniu 26.03.2020 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o odwołaniu przetargu.

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-03-17 12:02:41
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-03-17 12:16:32
Ostatnia zmiana:2020-03-30 23:18:02
Ilość wyświetleń:219

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij