Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - przebudowę urządzeń wodnych polegającą na likwidacji sączka nr 28 o średnicy 0 50,00 mm ...

Łowicz, dn. 12 marca 2020 r.


     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni

w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.3.41.2020.MC


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. - Dz.U. z 2018 roku poz. 2268 ze zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na wniosek ......, reprezentowanego przez ........, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 

. przebudowę urządzeń wodnych polegającą na likwidacji sączka nr 28 o średnicy 0 50,00 mm, na odcinku A-B o długości L= 29,00 m oraz na budowie sączka nr 28, po nowej trasie, z rur PE o średnicy 0 50,00 mm, na odcinku A-C o długości L= 26,00 mna działce o nr ewid. 184 w miejscowości 0002 Dawidy, gm. Raszyn, jednostka ewidencyjna 142106_2, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie,

 

Łowicz, dn. 12 marca 2020 r.


Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Zarządu Zlewni

w Łowiczu


WA.ZUZ.5.4210.3.41.2020.MC

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 §1, art.73 §1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w związku z wnioskiem ...., reprezentowanego przez ...., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych polegającą na likwidacji sączka nr 28 o średnicy 0

zostało wszczęte postępowanie, na wniosek......, reprezentowanego przez ....na:

przebudowę urządzeń wodnych polegającą na likwidacji sączka nr 28 o średnicy 0 50,00 mm, na odcinku A-B o długości L= 29,00 m oraz na budowie sączka nr 28, po nowej trasie, z rur PE o średnicy 0 50,00 mm, na odcinku A-C o długości L= 26,00 m na działce o nr ewid. 184 w miejscowości 0002 Dawidy, gm. Raszyn, jednostka ewidencyjna 142106_2, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie,

W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać dodatkowe wyjaśnienia oraz składać uzasadnione wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa 5, 99-400 Łowicz.

Po ww. terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały dokumentacyjne.

Zgodnie z art. 10.§1. K.p.a.: "organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem jest skuteczne prawnie.


Wniosek strony oraz dokumentacja wodnoprawna w przedmiocie sprawy, jest wyłożona do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarządzie Zlewni w Łowiczu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew, w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 7:00 - 15:00.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2020-03-24 15:28:45
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2020-03-24 15:30:37
Ostatnia zmiana:2020-03-24 15:40:29
Ilość wyświetleń:89
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij