Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowę oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Raszyn, 25 maja 2020 r.

ZP.271.1.7.2020.DC(28)

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” - wybrane zostały oferty firm odpowiednio:

 

Zadanie nr 1 „Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej, ul. Laurowej i ul. Objazdowej
w miejscowości Jaworowa”

 

 

Jimmy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

 

- z ceną za wykonanie zamówienia – 52 815,05 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia:– do dnia 30 września 2020 r.

- na wykonane roboty oraz wbudowane materiały oferuję 5 lat gwarancji i rękojmi

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskała najwyższą sumę punktów spośród złożonych ofert. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała – 100 punktów.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

BUDAWEX Mirosław Wasilewski

Truskaw, ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin

Cena oferty:  – 55 418,82 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2;

 

 

Oferta nr 2

ENERGO – MIX Piotr Gieleciński

Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos

Cena oferty:– 62 730,00 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2;

 

 

Oferta nr 3

ELES – BUD Ewa Konopka – Strusińska

ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka

Cena oferty:– 66 928,49 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 47,35 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 87,35 punktów;

 

 

Oferta nr 4

Jimmy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena oferty:– 52 815,05 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów;

 

 

Oferta nr 5

ENERGO – BUD Chmiel Grzegorz

ul. Pszczelińska 99F/18, 05-840 Brwinów

Cena oferty:– 60 441,03 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 52,43 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 92,43 punkty;

 

 

Oferta nr 6

SP-INSTAL Sebastian Przepiórski

ul. Długa 6/5, 95-100 Zgierz

Cena oferty:– 90 991,41 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 34,83 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 74,83 punkty;

 

 

Oferta nr 7

Zakład Instalacji Energetycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke

ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo

Cena oferty – 57 619,28 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 54,99 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 94,99 punktów;

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia w ul. Figowej i ul. Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy”

 

Zakład Instalacji Elektrycznych

„LUMEN” Jerzy Wuttke

ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo

 

- z ceną za wykonanie zamówienia – 77 103,47 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia:– do dnia 30 września 2020 r.

- na wykonane roboty oraz wbudowane materiały oferuję 5 lat gwarancji i rękojmi

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskała najwyższą sumę punktów spośród złożonych ofert. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała – 100 punktów.

 

 

I.Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Oferta nr 1

BUDAWEX Mirosław Wasilewski

Truskaw, ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin

Cena oferty:  – 99 796,75 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2;

 

 

Oferta nr 2

ENERGO – MIX Piotr Gieleciński

Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos

Cena oferty:– 95 940,00 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2;

 

 

Oferta nr 3

ELES – BUD Ewa Konopka – Strusińska

ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka

Cena oferty:– 77 555,61 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 55,01 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 95,01 punktów;

 

 

Oferta nr 4

Jimmy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena oferty:– 82 543,16 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 51,68 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 91,68 punktów;

 

 

Oferta nr 5

ENERGO – BUD Chmiel Grzegorz

ul. Pszczelińska 99F/18, 05-840 Brwinów

Cena oferty: – 77 509,18 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 55,04 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 95,04 punkty;

 

 

Oferta nr 6

SP-INSTAL Sebastian Przepiórski

ul. Długa 6/5, 95-100 Zgierz

Cena oferty:– 109 828,00 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 38,84 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 38,84 punkty;

 

 

Oferta nr 7

Zakład Instalacji Energetycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke

ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo

Cena oferty: – 77 103,47 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów;

 

 

Zadanie nr 3 „Budowa oświetlenia w ul. Borowika w miejscowości Sękocin Las”

 

Zakład Instalacji Elektrycznych

„LUMEN” Jerzy Wuttke

ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo

 

- z ceną za wykonanie zamówienia – 49 485,43 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia:– do dnia 30 września 2020 r.

- na wykonane roboty oraz wbudowane materiały oferuję 5 lat gwarancji i rękojmi

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskała najwyższą sumę punktów spośród złożonych ofert. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała – 100 punktów.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu:

Oferta nr 1

BUDAWEX Mirosław Wasilewski

Truskaw, ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin

Cena oferty: – 67 978,95 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2;

 

 

Oferta nr 2

ENERGO – MIX Piotr Gieleciński

Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos

Cena oferty: – 73 800,00 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

Oferta odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2;

 

 

Oferta nr 3

ELES – BUD Ewa Konopka – Strusińska

ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka

Cena oferty:– 49 683,91 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

 

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 59,76 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 99,76 punktów;

 

 

Oferta nr 4

Jimmy Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena oferty:– 55 790,44 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

 

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 53,22 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 93,22 punktów;

 

 

Oferta nr 5

ENERGO – BUD Chmiel Grzegorz

ul. Pszczelińska 99F/18, 05-840 Brwinów

Cena oferty:– 62 734,91 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

 

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 47,33 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 97,33 punkty;

 

 

Oferta nr 6

SP-INSTAL Sebastian Przepiórski

ul. Długa 6/5, 95-100 Zgierz

Cena oferty:– 79 738,44 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

 

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 37,24 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 77,24 punkty;

 

 

Oferta nr 7

Zakład Instalacji Energetycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke

ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo

Cena oferty:– 49 485,43 zł brutto;

Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały firma oferuje: 5 lat gwarancji

 

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60% - 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40% - 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów;

 

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2020-05-25 12:30:56
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2020-05-25 12:33:21
Ostatnia zmiana:2020-05-25 12:33:27
Ilość wyświetleń:96

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij