Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

XXII Sesja w dniu 30 stycznia 2020

Wyniki głosowań:

XXII Sesja w dniu 30 stycznia 2020

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu "Sprawy różne" do punkt 18.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Rafał Olesiński

2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Krzysztof Będkowski, Rafał Olesiński

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Krzysztof Będkowski, Rafał Olesiński

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XX sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

6. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020 -2030.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020 -2030..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (3)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

9. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn za rok 2019

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.- Panoramy.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (1)
Wiesław Szustak

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn - Krokusowa.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Andrzej Górecki, Wiesław Szustak

13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn- Cyprysowa.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Andrzej Górecki, Wiesław Szustak

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Raszyn a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Raszyn a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Wiesław Szustak

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Wiesław Szustak
16. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej. (punkt zdjęto z porządku obrad)

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Janusz Hoffman, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Wiesław Szustak

17. Uchwała w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raszyn na rok szkolny 2019/2020
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raszyn na rok szkolny 2019/2020.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

18. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

19. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (3)
Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

20. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

Głosowano w sprawie:
Poprawka do projektu uchwały zgłoszonej przez radnego Andrzeja Zawistowskiego. .
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (7)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Będkowski, Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Będkowski, Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

21. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Stołecznego Policji.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Stołecznego Policji..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Będkowski, Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

22. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
23. Sprawy różne.
24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
25. Zamknięcie obrad.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-03 13:09:15
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-03 13:15:17
Ostatnia zmiana:2020-06-03 13:15:18
Ilość wyświetleń:47
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij