Wyniki głosowań:

XXIII Sesja w dniu 28 lutego 2020

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu 17 do punktu 12.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 3..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad wraz z porządkiem obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Andrzej Górecki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kuczara
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek


3. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. (punkt zdjęto z porządku obrad)
4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn-Magnacka.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkolnej

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkolnej.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn – rejon ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn – rejon ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (8)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (10)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Puchały”

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Puchały”.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

12. Uchwala w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwala w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Krzysztof Będkowski, Dariusz Marcinkowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

13. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021

Głosowano w sprawie:
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2020 rok

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowań.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Jarosław Aranowski, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

Głosowano w sprawie:
Zasadność skarg wnoszonych w latach 2018 i 2019 przez Związki Zawodowe Pracowników Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie w szczególności w zakresie podnoszonych przez te związki zarzutów o : -dyskryminacji -nierównym traktowaniu -mobbingu -agresywnych zachowaniach.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Janusz Hoffman, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek


Głosowano w sprawie:
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Janusz Hoffman, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Sławomir Ostrzyżek

16. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
17. Sprawy różne.
18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
19. Zamknięcie obrad.