Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

XXVI Sesja w dniu 8 maja 2020

Wyniki głosowań:

XXVI Sesja w dniu 8 maja 2020

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (5)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.- pkt. 7..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Janusz Hoffman
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o 10 min. przerwy. .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

2. Uchwała w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Raszyn projektów pod nazwą „Raszyńska Tarcza Antykryzysowa”.

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Raszyn projektów pod nazwą „Raszyńska Tarcza Antykryzysowa”..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

3. Uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury Raszyn

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (8)
Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

4. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej

Głosowano w sprawie:
Głosowanie nad składem Komisji Statutowej: Teresa Senderowska.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Marek Bańburski, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Głosowanie nad składem Komisji Statutowej: Beata Sulima-Markowska.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Głosowanie nad składem Komisji Statutowej: Grzegorz Janiszewski.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski


Głosowano w sprawie:
Głosowanie nad składem Komisji Statutowej: Rafał Olesiński.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (7)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Głosowanie nad składem Komisji Statutowej: Andrzej Zawistowski.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

5. Uchwała w sprawie wydania gazety samorządowej oraz innych publikacji i wydawnictw finansowanych przez Gminę Raszyn

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przerwę w obtadach do godz. 18:00.
Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 19, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (1)
Andrzej Górecki
PRZECIW (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały. .
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (8)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wydania gazety samorządowej oraz innych publikacji i wydawnictw finansowanych przez Gminę Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

6. Uchwała w sprawie powołania członków Rady Redakcyjnej wybranych przez Radę Gminy


Głosowano w sprawie:
Powołanie składu Rady Redakcyjnej - Elżbieta Kuczara. .
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (7)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Powołanie do składu Rady Redakcyjnej - Wiesław Szustak .
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (7)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Redakcyjnej wybranych przez Radę Gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Będkowski

7. Uchwała w sprawie zawieszenia do odwołania wydawania Pisma Samorządowego mieszkańców pod nazwą „Kurier Raszyński” (punkt zdjęto z porządku obrad)
8. Omówienie przez radnych dotychczasowych działań Wójta Gminy Raszyn związanych z epidemią COVID-19
9. Zamknięcie obrad

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-03 13:11:44
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-03 13:15:17
Ostatnia zmiana:2020-06-03 13:15:18
Ilość wyświetleń:52
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij