Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Długiej i ul. Szlacheckiej

Raszyn, dnia 5 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • części terenu położonego we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Długiej i ul. Szlacheckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn

  1. uchwały Nr XXV/218/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Długiej i ul. Szlacheckiej obejmującego obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają
    1. od północy - północne granice działek nr ew.: 34/2 i 38/1;
    2. od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 38/1;
    3. od południa - południowa i zachodnia granica działki nr ew. 38/1, a następnie południowa granica działki nr ew. 34/2;
    4. od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 34/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekty dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22 701 78 52), w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Michał Kucharski

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-05 09:06:43
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-05 09:28:12
Ostatnia zmiana:2020-06-05 09:28:28
Ilość wyświetleń:58

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij