Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon Węzła "Wypędy", części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej, części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Zdrojowej

Raszyn, dnia 5 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon Węzła „Wypędy”
 • części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej
 • części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Zdrojowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn

 1. uchwały Nr XXIII/205/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon Węzła „Wypędy” obejmującego obszar planu w obrębie Wypędy, którego granice wyznaczają
  1. od północy - północna granica działki nr ew. 87/9;
  2. od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 87/9;
  3. od południa - południowa granica działki nr ew. 87/9;
  4. od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 87/9.
 2. uchwały Nr XXIII/206/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej obejmującego obszar planu w obrębie Wypędy, którego granice wyznaczają
  1. od północy - północna granica działki nr ew. 78/5;
  2. od wschodu - oś istniejącej ul. Zdrojowej;
  3. od południa - oś istniejącej ul. Sokołowskiej;
  4. od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Wypędy.
 3. uchwały Nr XXIII/207/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Zdrojowej obejmującego obszar planu w obrębie Wypędy, którego granice wyznaczają
  1. 1) od północy - północna granica działki nr ew. 41/1;
  2. 2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 41/1;
  3. 3) od południa - południowa granica działki nr ew. 41/1;
  4. 4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 41/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowych planów planu zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekty dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr Michał Kucharski

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-05 09:14:02
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-05 09:28:12
Ostatnia zmiana:2020-06-05 09:28:28
Ilość wyświetleń:52

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij