Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXI/246/2020 RADY GMINY RASZYN z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA Nr XXXI/246/2020

RADY GMINY RASZYN

z dnia 31 lipca 2020 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§  1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§  3.

 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od i właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona uchwałą Nr IX/81/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

§  4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

 

§  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załączniki

Uchwała_nowego_małego_regulaminu_po_PPIS_z_uzasadnieniem (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2020-08-11 10:46:44
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2020-08-11 10:48:09
Ostatnia zmiana:2020-08-11 10:48:13
Ilość wyświetleń:91
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij