ZARZĄDZENIE NR 108/2005
Wójta Gminy Raszyn

z dnia 07 października 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005