Raszyn, dnia 17 września 2020 r.

ZP.271.1.21.2020.DC(22)

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ul. Orzechowej i ul. Akacjowej w miejscowości Rybie na terenie Gminy Raszyn” wybrane zostały oferty firm odpowiednio dla zadań:

 

Zadanie nr 1 „Przebudowa ul. Orzechowej w miejscowości Rybie”

 

 

GÓR-BUD Grzegorz Górski

Górki Grubaki 8, 07-120 Korytnica

 

- z ceną za wykonanie zamówienia888 060,00 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

- na wykonane roboty i wbudowane materiały firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt

 

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku

ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa

łączna ryczałtowa cena brutto – 1 231 247,16 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 43,28 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 83,28 punktów

 

 

  Oferta nr 2:

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa

łączna ryczałtowa cena brutto – 1 114 380,00 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 47,81 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 87,81 punktów

 

 

Oferta nr 3:

JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

łączna ryczałtowa cena brutto – 1 153 146,82 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 46,21 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 86,21 punktów

 

 

Oferta nr 4:

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica39, 08-430 Żelechów

łączna ryczałtowa cena brutto – 1 370 761,91 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 38,87 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 78,87 punktów

  

 

Oferta nr 6:

GÓR-BUD Grzegorz Górski, Górki Grubaki 8, 07-120 Korytnica

łączna ryczałtowa cena brutto – 888 060,00 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 100,00 punktów

 

 

 

 

 

 

na zadanie nr 2 – „Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Rybie”

 wybrana została oferta nr 2

 

 

 

„FAL-BRULK” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa

 

- z ceną za wykonanie zamówienia817 950,00 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

- na wykonane roboty i wbudowane materiały firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt

 

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku

ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa

łączna ryczałtowa cena brutto – 883 001,44 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 55,78 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 95,78 punktów

 

 Oferta nr 2:

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa

łączna ryczałtowa cena brutto – 817 950,00 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 100,00 punktów

 

 

Oferta nr 3:

JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

łączna ryczałtowa cena brutto – 915 440,22 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 53,61 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 93,61 punktów

 

 

Oferta nr 4:

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów

łączna ryczałtowa cena brutto – 972 708,60 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 50,45 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 90,45 punktów

 

 

Oferta nr 5:

DOMBRUK Tomasz Bończak Sp. j., ul. Kusocińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki

łączna ryczałtowa cena brutto – 878 808,05 zł

na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 55,84 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 95,84 punkty