Znak sprawy: IRD.271.12.3.2020.KK

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. ze zm./

 

1.      Przedmiot zamówienia:

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w miejscowości Laszczki, ul. Kubusia Puchatka”

 

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     63 414,63 PLN   tj.  16 051,09 EURO**

brutto    84 288,09 PLN   tj.  19 742,84 EURO**

Wartość przeznaczona na realizację zadania: 78 000,00 PLN brutto

wysokość podatku VAT 23 %

 

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.raszyn.pl w dn. 09.09.2020 r.

 

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.09.2020 r. do godziny 11.00 zostały złożone w siedzibie Zamawiającego następujące oferty:

 

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

Gwarancja

1.

LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk

ul. Siedlecka 55, 08-108 Korczew

 

64 093,85 zł

18.12.2020 r.

5 lat

2.

 

ELEKTRO SERWIS Maciej Zieliński

ul. K. Jarząbka 26/213, 05-500 Piaseczno

 

75 703,49 zł

30.11.2020 r.

5 lat

3.

BUDWEX Mieczysław Wasilewski

ul. 3 Maja 89, Truskaw, 05-080 Izabelin

 

59 980,96 zł

18.12.2020 r.

5 lat

4.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Sławomir Maciążek

ul. Królewska 20a, 05-230 Kobyłka

 

73 830,75 zł

18.12.2020 r.

5 lat

5.

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

LUMEN Jerzy Wuttke

ul. Chrobrego 7, 05-120 Legionowo

 

69 927,48 zł

18.12.2020 r.

5 lat

6.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Ryszard Kieś

Załęże Duże 20B, 05-652 Pniewy

 

99 786,79 zł

18.12.2020 r.

5 lat

7.

ENERGO-MIX Piotr Gieleciński

Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos

 

57 394,28 zł

18.12.2020 r.

5 lat

8.

AKCES ENERGO Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Pułaskiego 76, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

58 200,00 zł

18.12.2020 r.

5 lat

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres: ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos

Cena brutto – 57 394,28 zł.,

Termin realizacji – 18.12.2020 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

Firma ENERGO-MIX Piotr Gieleciński zaproponowała najniższą cenę.  Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w zapytaniu ofertowym.

 

Oferta nr 8 złożona przez firmę AKCES ENERGO Sp. z o.o., została odrzucona z uwagi na fakt, że nie spełnia wymagań formalnych określonych w zapytaniu ofertowym.