OŚGK.271.53.2020.JB(8)

 

 

Protokół

z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 1834 późń.zm./

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt ( tj. psów i kotów ) i przekazanie ich do schroniska z terenu gminy Raszyn w 2021 roku.” 

2. Wartość szacunkowa zamówienia.

  wynosi  netto         22 698,15  PLN    tj.   5 316,60  EURO

                                                     brutto        24 514,00  PLN    tj.   5 741,92  EURO

VAT 8%

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w dniu 22.12.2020r. w zakładce Zamówienia Publiczne- Przetargi- Ogłoszenia poniżej 30 000 euro-Ogłoszenia. Termin składania ofert do dnia 08.01.2021r.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.01.2020r. wpłynęły dwie oferty złożone osobiście  w biurze obsługi mieszkańców:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji dni/tyg.

1.

Fundacja Animal Rescue Poland

ul. Granitowa 18c

05-500 Piaseczno

 

16 825,00

 

31.12.2021 r.

2.

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno,

ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów

 

16 575,00

 

31.12.2021 r.

W załączeniu złożone oferty.

 

5. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Nazwa Wykonawcy/adres: Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk  Wągrodno,  ul. Słoneczna 37,  05-505 Prażmów

Cena brutto: 16 575,00 zł

Termin realizacji – do dnia 31.12.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów była najkorzystniejsza pod względem cenowym. Wykonawca odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu i przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie:

 

1)      Jolanta Banasiak - ……………………….