ZP.271.1.37.2020.DC

Raszyn, dnia 20 stycznia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii

 

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20-01-2021 r. o godz. 10:40

W siedzibie Zamawiającego:

ul. Szkolna 2a, Raszyn - w pokoju nr 102 – Sala konferencyjna Urzędu.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 170 000,00 zł

 

 

2.     Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

SORTED Sp. z o.o.

Chyliczki ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno

Cena oferty: 375 814,20 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 2

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość

Cena oferty: 148 805,40 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 3

BAOBAB BRANDYS Sp. z o.o.

ul. Swarzewska 50/2, 01-821 Warszawa

Cena oferty: 214 297,07 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 4

AG-COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa

Cena oferty: 232 655,37 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 5

FIRMA RUTKOWSKI Tadeusz Rutkowski

ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków

Cena oferty: 139 698,46 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 6

P.W. ARKADA DELA Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom

Cena oferty: 174 664,67 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 7

IKB Grzegorz Chudek

Rybie ul. Kwiatowa 8, 05-090 Raszyn

Cena oferty: 187 904,33 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 8

AS BUD Albert Śpiewakowski

ul. Ciołkosza 2/41, 03-134 Warszawa

Cena oferty: 174 478,60 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat;

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 maja 2021 r.

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy – zostały zaakceptowane