Znak sprawy: KZ.271.1.2021.DO 

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawę środków chemicznych do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy Raszyn”.

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

netto      17 135,75  PLN   

            brutto      21 076,97  PLN   

wysokość podatku VAT 23%

 

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane na stronę BIP dnia 18.01.2021 r.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.01.2021 r. wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji dni/tyg.

1.

P.H. EWAPOL

Józef Kwiatkowski

02-744 Warszawa, ul. Sonaty 2/402

18375,74

Do 20.12.2021 r.

2.

Delfin sp. z.o.o

05-530 Góra Kalwaria, ul. Lipkowska 15

18647,33

Do 20.12.2021 r.

3.

WTA PERFEKT Wioleta Siwiec

Księżak, ul/ Katowicka 51,

05-555 Tarczyn

21263,31

Do 20.12.2021 r.

4.

„AD GRUPA”

Sp. z.o.o.

Ul. Figowa 16, 05-090 Podolszyn Nowy

18298,33

Do 20.12.2021 r.

5.

BHF HARENDARCZYK sp. z.o.o.

23285,50

Do 20.12.2021 r.

6.

GPT Paweł Miączyński

Al. Krakowska 48

05-090 Raszyn

33289,60

Do 20.12.2021 r.

W załączeniu złożone oferty.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

„AD GRUPA” Sp. z.o.o.

Ul. Figowa 16, 05-090 Podolszyn Nowy

Cena brutto – 18298,33zł.,

Termin realizacji -do 20.12.2021 r.

Inne istotne elementy oferty - ……………………………..         

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza pod względem finansowym .