Raszyn, dnia 27 stycznia 2021 r.

ZP.271.1.35.2020.DC(13)

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Waryńskiego i ul. Olszowej na terenie Gminy Raszynwybrane została oferta firmy odpowiednio:

 

W zakresie zadania nr 1 Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki w miejscowości Nowe Grocholice, Gmina Raszyn”

wybrana została oferta nr 1 firmy:

 

 

INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Al. Generała Chruściela 106/4, 00-940 Warszawa

 

 

- z ceną za wykonanie zamówienia1 157 430,00 brutto

- z terminem realizacji zamówienia do 15 września 2021 r.

- na wykonane roboty i wbudowane materiały firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów - 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Generała Chruściela 106/4, 00-940 Warszawa

 

Cena oferty – 1 157 430,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 100,00 punktów

 

 

Oferta nr 2

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

 

Cena oferty – 1 881 900,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12

 

 

Oferta nr 4

GÓR-BUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wrzosowa 23, 05-170 Nadma

 

Cena oferty – 1 255 271,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena – 55,32 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 95,32 punkty

 

 

II. Wykonawcy, wykluczeniu z postępowania:

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

W zakresie zadania nr 2 Przebudowa ul. Olszowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. 19-go Kwietnia w miejscowości Rybie, Gmina Raszyn”

wybrana została oferta nr 3 firmy:

 

 

P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg

ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa

 

 

- z ceną za wykonanie zamówienia1 843 770,00 brutto

- z terminem realizacji zamówieniado 15 września 2021 r.

- na wykonane roboty i wbudowane materiały firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów - 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

 

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Generała Chruściela 106/4, 00-940 Warszawa

 

Cena oferty – 2 151 270,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena – 51,42 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 91,42 punkty

 

 

Oferta nr 2

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

 

Cena oferty – 3 554 700,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12

  

 

Oferta nr 3

P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa

 

Cena oferty – 1 843 770,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 100,00 punktów

 

 

Oferta nr 4

GÓR-BUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wrzosowa 23, 05-170 Nadma

 

Cena oferty – 2 246 884,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 września 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena – 49,24 pkt, w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 89,24 punkty

 

 

II. Wykonawcy, wykluczeniu z postępowania:

Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12