„Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości”

 

W dniu 03.02.2021 r. została podpisana umowa Nr 1/UPP/2021

Wykonawca - Ewa Wojciul - Wyceny i doradztwo majątkowe rynku nieruchomości, 

 05-825 Opypy przy ul. Morwowej 31

Przedmiot umowy – „Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą mpzp oraz 2 opinii, w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego będzie wyższy niż wartość opłaty planistycznej”

Okres umowy - do 31.12.2021 r.

Kwota brutto -12.078,60 zł.