Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.01.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Raszyn informuje iż zakończyła się procedura naboru na stanowisko PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. drogowych.

Do zatrudnienia wybrany został Pan Rafał Prus, zamieszkały w Lublinie.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Pana Rafała Prus. Kandydat spełnia wymagania stawiane w procedurze naboru, posiada odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, na które prowadzony był nabór.

Wójt Gminy Raszyn

Raszyn, 02.03.2021 r.