Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.02.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Raszyn informuje iż zakończyła się procedura naboru na stanowisko PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej.

Do zatrudnienia wybrany został Pan Marek Cybulski, zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Pana Marka Cybulskiego. Kandydat spełnia wymagania stawiane w procedurze naboru, posiada odpowiednie wykształcenie i praktyczną znajomość realizacji zadań, które są prowadzone przez Referat.

Wójt Gminy Raszyn

Raszyn, 02.03.2021 r.