Raszyn, dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

ZP.271.1.2.2021.DC(9)

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn zawiadamia, o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Wykonywanie prac konserwacyjnych oraz robót remontowych kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszynw zakresie Zadania nr 2 „Wykonywanie remontów  kanalizacji deszczowej oraz przepustów pod drogami stanowiącej własność Gminy Raszyn, zlokalizowanej w pasie drogowym”

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Postępowanie w zakresie zadania nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.