Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacjepozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziałuw pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programuwspółpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjamipozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentuwpływającego na zakres współpracy Samorządu WojewództwaMazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje doprojektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy