Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.29.2021
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a: INSPEKTOR ds. drogowych, nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

Wójt Gminy Raszyn
Raszyn, 14.09.2021 r.