Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.27.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:

INSPEKTOR/GŁÓWNY SPECJALISTA w Referacie Inwestycji i Remontów.

Do zatrudnienia wybrany został Pan Łukasz Wielgosz, zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Pana Łukasza Wielgosz. Kandydat spełnia wymagania stawiane w procedurze naboru, posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.

Wójt Gminy Raszyn

Raszyn, 19.10.2021 r.