Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.33.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:

PODINSPEKTOR w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Do zatrudnienia wybrana została Pani Beata Kosieradzka, zamieszkała w Raszynie.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Panią Beatę Kosieradzką. Kandydatka spełnia wymagania stawiane w procedurze naboru, posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.

Wójt Gminy Raszyn

Raszyn, 19.10.2021 r.