Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.31.2021

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:

 

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej.

 

 

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

 

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.