Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.35.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Oferty, które wpłynęły nie spełniały wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wójt Gminy Raszyn
Raszyn, 25.11.2021 r.