Zarządzenie nr 155/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28 lipca 2022 roku

zmieniające Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi zadań zleconych gminie obejmujących świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz inne realizowane przez Urząd Gminy zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

§ 1.

Zaktualizowany plan finansowy wydzielonego rachunku określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.