Wyrokiem NSA sygn. akt II OSK 1508/11 z dnia 4 października 2011r. stwierdziono nieważność uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. Nr XXXVI/649/09 w zakresie dotyczącym postanowień zaskarżonej uchwały obejmujących „teren I”.