Warszawa, dnia 06 grudnia 2010 :

 

 

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

SPN.III.MC.77240-528/07

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - informuje, że została wydane decyzja w sprawie nabycia aa rzecz Skarbu Państwa i ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Raszyu, w obrębie Jaworowa, oznaczoną jako działka ew. nr 775 o pow.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 220.