10 lutego 2011 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu blacharsko-lakierniczego na działkach o numerach ew. 14/21, 14/27 i 14/28 w Falentach, położonych przy Al. Krakowskiej 5 (obręb Falenty) w gminie Raszyn.