22 marca 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Godebskiego i ul. Zacisze na odcinku od skrzyżowania Al. Krakowskiej z ul. Godebskiego do ul. Niskiej w Raszynie