5 maja 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę – Pana Marcina Maciążka pełnomocnika Spółki Dom i Ogród 2000 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej na potrzeby obsługi osiedla mieszkaniowego „Sosnowa Dolina” w Słominie na działkach ewidencyjnych o następujących numerach: 157/8, 157/10, 157/13, 158/3, 219, 222/1, 260/1, 260/2, 263/33, 263/37, 271, 272, 273, 93/6, 223, 262/5 (obręb Słomin) w gminie Raszyn.