Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn, przy ul. Szkolnej 2a, w dniu 13 maja 2011r. zostało wywieszone na okres 14 dni obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.04.2011r. o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa i ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Raszyn w obrębie Jaworowa, oznaczoną jako działka  nr 804.