17 maja 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie warsztatu blacharsko-lakierniczego w Falentach przy Al. Krakowskiej 5 w gminie Raszyn