Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn, przy ul. Szkolnej 2a, w dniu 8 sierpnia 2011r. zostały wywieszone na okres 14 dni obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.07.2011r. i z dnia 22.07.2011r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, oznaczone jako działki ewidencyjne:

- działka  nr 136/11 w obrębie Janki,

- działki : nr 1, nr 44/1, nr 69, nr 71/2  w obrębie Sękocin Stary.