Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 6.09.2011 r. o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Laszczki, Sękocin Nowy, Janki, Falenty Duże, Falenty w gminie Raszyn.