Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 15.09.2011 r. informujące o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej na potrzeby obsługi osiedla mieszkaniowego "Sosnowa Dolina" w Słominie na działkach nr ew. 271, 272, 273, 260/2, 93/6, 157/8, 157/10, 157/13, 158/3, 219, 222/1, 223, 260/1, 263/33, 263/37 i 262/5 we wsi Słomin, gm. Raszyn.