Informacja o wydaniu dla spółki FRANKE POLSKA Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej i zmianie zagospodarowania terenu zakładu zlokalizowanego na działkach nr ew. 54/27 i 53/4 we wsi Sękocin Nowy, gm. Raszyn.