Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w wsi Janki gm. Raszyn.