Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 06.02.2012 r. o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w wsi Janki gm. Raszyn.