Obwieszczenie z dnia 4.04.2012 r. o możliwości zapoznania się z decyzją nr

41/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak:

OŚGK.6220.50.2011.JK, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Janki, gm. Raszyn.