Informacja z dnia 4.04.2012 r. o wydaniu decyzji nr 41/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak: OŚGK.6220.50.2011.JK, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Janki, gm. Raszyn.