Informacja Wójta Gminy Raszyn z dnia 14.05.2012 r. o wydaniu decyzji nr 78/2012 z dnia 11.05.2012 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie szkoły podstawowej w Słominie na działce nr ew. 84 przy ul. Wierzbowej we wsi Słomin.