Obwieszczenie z dnia 8.06.2012 r., znak: OŚGK.6220.3.2012.JK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Miklaszewskiego w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.